Kontynuacją części 1 i kolejne cztery przyczyny niedoczynności tarczycy przy prawidłowym poziomie TSH.

  1. STŁUMIENIE PRZYSADKI POPRZEZ PODWYŻSZONY KORTYZOL CO PROWADZI DO OBNIŻONEGO TSH

Taka sytuacja powstanie w wyniku chronicznie podwyższonego poziomu kortyzolu, który tłumi pracę podwzgórza i swoją drogą prowadzi to od obniżenia poziomu TSH. Jak i w poprzednich wypadkach osoba może odczuwać wszystkie objawy niedoczynności tarczy przy „prawidłowych” wynikach badań. Wyniki badań będą poniżej normy funkcjonalnej ( TSH niżej 1.8, a T4 niżej 6) ale w granicach norm labolatoryjnych.

Najczęstrzą przyczyną która prowadzi do tego zaburzenia jest aktywna infekcja, zaburzenia glikemii (najczęściej reaktywna hipoglikemia oraz insulinooporność) i chroniczny stres. A więc jak i w poprzednich wypadkach kluczowym w tym rodzaju zaburzenia będzie wsparcie właściwej pracy osi przysadka-tarczyca za pomocą suplementów diety. Trzeba będzie też się zając wsparciem ciała w kontekście reakcji na stres i pracą nad prawidłową glikemią za pomocą zmian żywieniowych i odpowiednio dobranej suplementacji.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2611689
  1. ZABURZENIA PRACY TARCZYCY W WYNIKU AUTOIMMUNIZACJI Z PODWYŻSZONYM POZIOMEM TYREOPEROKSYDAZY (przeciwciała anty-TPO)

TPO jest enzymem tarczycowy który odpowiada za produkcję hormonów tarczycowych. Zwiększenie miana przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (aTPO), inaczej tyreoperoksydazie, jest charakterystyczne dla zapalenia tarczycy typu Hashimoto.

Kluczowym w tym rodzaju zaburzenia będzie wsparcie komórek T-regulatorowych i dążenie do bilansu cytokin ramion odpornościowych Th1 i Th2.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16419489

zdjecie 1

  1. ZABURZENIA PRACY TARCZYCY W WYNIKU AUTOIMMUNIZACJI Z PODWYŻSZONYM POZIOMEM TYREOGLOBULINY (przeciwciała ATG)

Tyreoglobulina jest hormonalnym białkiem produkowana poprzez komórki tarczycy. Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie są charakterystyczne dla zapalenia tarczycy typu Hashimoto oraz służą jako marker nowotworowej choroby tarczycy.

Kluczowym w tym rodzaju zaburzenia jak i w poprzednim będzie wsparcie komórek T-regulatorowych i dążenie do bilansu cytokin ramion odpornościowych Th1 i Th2.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12519410
  1. OBNIŻONA AKTYWNOŚĆ TYREOPEROKSYDAZY (TPO) ZWIĄZANA Z NIEDOBOREM PROGESTERONU

Progesteron zwiększa aktywność tyreoperoksydazy. Dlatego właśnie temperatura ciała kobiety pod czas owulacji jest zwiększona – progesteron wzrasta pod czas owulacji stymulując aktywność TPO i ogólny metabolizm. Obniżony poziom progesteronu może doprowadzić do spadku poziomów hormonów tarczycy, mimo że TSH, Ft3 i Ft4 nie spadną w tym wypadku niżej norm labolatoryjnych. Zaburzenie glikemii często też idzie w parze z niskim progesteronem.

Kluczowym w tym rodzaju zaburzenia jak i w poprzednim będzie wsparcie osi podwzgórze- przysadka- jajniki. Trzeba będzie też się zając wsparciem ciała w kontekście reakcji na stres, pracy nadnerczy i pracą nad prawidłową glikemią za pomocą zmian żywieniowych i odpowiednio dobranej suplementacji.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452205007499
  • Artykuł ma charakter informacyjny. Wyniki badań i dolegliwości warto konsultować z lekarzem.