LAKTACJA

Laktacja to proces wydzielania mleka przez gruczoły mleczne. W całej ewolucji człowieka laktacja miała ogromne znaczenie dla przetrwania, rozwoju i wzrostu, gdyż kobiece mleko zawiera wszystkie składniki potrzebne dla rozwoju organizmu, wspierając jego zdrowie i odporność. Dodatkowo karmienie piersią buduje silną więź między matką, a jej nowonarodzonym dzieckiem i wpływa pozytywnie na jego rozwój emocjonalny. Karmienie piersią również wpływa pozytywnie na zdrowie mamy.

Ciężko wyobrazić sobie, jak było kiedyś, zanim dostaliśmy w XXI wieku tak łatwy dostęp do pożywienia na życzenie w każdej możliwej chwili i formie. Z perspektywy ewolucji w przypadku braku udanej laktacji proces rozmnażania kończyłby się niepowodzeniem, bo noworodek nie byłby w stanie przetrwać bez pokarmu/mleka matki.

Ciąża i poród to ściśle powiązane ze sobą procesy, w trakcie których występują głębokie zmiany w kilku kluczowych hormonach przygotowując i zapewniając piersiom możliwość wykarmienia swojego potomka, o czym pisałam w poprzednim artykule wspominając o aspekcie rozwoju piersi i przygotowaniu do laktacji.

Laktacja składa się z paru ważnych etapów:

  1. Mammogeneza – strukturalny proces rozwojowy gruczołu mlekowego, który się odbywa pod wpływem progesteronu oraz estrogenu, czyli okres przygotowywania się do czynności wydzielniczej. Chociaż proces ten rozpoczyna się już w okresie dojrzewania – największe zmiany jednak zachodzą w czasie ciąży. Ciąża jest krytycznym okresem w tym aspekcie, ponieważ progesteron, estrogeny, kortyzol, laktogen łożyskowy, hormon wzrostu, IGF-1 i insulina, a nawet hormony tarczycowe przygotowując piersi do laktacji w trakcie ciąży mają nie tylko współpracować ze sobą, a dodatkowo zadziałać we właściwej kolejności;
  2. Laktogeneza – kolejny etap laktacji polegający na dalszym przygotowaniu piersi w trakcie ciąży do pełnienia funkcji wydzielniczej oraz proces wytwarzania się mleka;
  3. Galaktogeneza – wywołanie wytwarzania mleka;
  4. Galaktopoeza/ galaktokineza – utrzymanie wytwarzania się mleka oraz wydalanie mleka.

Mammogeneza, laktogeneza, galaktopoeza i galaktokineza są niezbędne do zapewnienia właściwego przebiegu laktacji.

Artykuł napisany został na blog dla partnera Muscle-Zone.pl w ramach projektu Julia Radzi, i jego całość znajduje się tu.

W linku również znajdzie się film na YT.