JULIA CICHACZEWSKA - GABOR

Jestem absolwentką kierunku psychodietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyplomowanym trenerem personalnym z międzynarodową licencją trenerską IFBB COACH CARD, dyplomowanym instruktorem rekreacji...

ZOBACZ WIĘCEJ

PRZYCZYNY POWSTANIA CHOROBY AUTOIMMUNIZACYJNEJ Cz.2

INFEKCJE I ZAKAŻENIA

Na pewno jest dosyć mocny związek pomiędzy infekcjami, a chorobami autoimmunizacyjnymi, ale czy infekcja jest czynnikiem decydującym o rozpoczęciu choroby zostaje jak na razie nieznane. Jest ważne, aby zrozumieć różnicę pomiędzy infekcją, która przyczynia się do uaktywnienia chorób o podłożu autoimmunologicznym, czyli naciska na spust i jest tylko dodatkiem do reszty czynników, które się zgrały w tym samym czasie, a spowodowaniem choroby. Choroby autoimmunologiczne, nie są spowodowane przez wirusy, bakterie, grzyby lub pasożyty, ale zakażenie niektórymi patogenami po prostu zwiększa szansę rozwoju konkretnych chorób autoimmunizacyjnych.

Odbywa się to, pisząc naukowym językiem, poprzez zjawisko znane pod nazwą MOLEKULARNA MIMIKRA – podobieństwa strukturalne, serologiczne i funkcjonalne pomiędzy antygenami drobnoustrojów (antygenów – wirusów, bakterii itd), a tkankami organizmu. Mówiąc prościej pewne choroby autoimmunologiczne mogą ruszyć poprzez mechanizm tworzenia się autoprzeciwciał (przeciwciała skierowane przeciwko tkankom własnego organizmu) po zakażeniu niektórymi infekcjami, wirusami, bakteriami, pasożytami, które zwiększają prawdopodobieństwo powstania przeciwciał przeciwko naszym tkankom u osób z mutacją genetyczną dlatego, że niektóre mikroorganizmy przypominają strukturalnie swoją molekularną budową specyficzne białka w naszym organizmie. Wymienię parę specyficznych infekcji i ich możliwość uaktywniania poszczególnych chorób autoimmunizacyjnych, biorąc pod uwagę zjawisko opisane wyżej.

- Borrelia wywołuje chorobę Lyme. Reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza, schizofrenia są wszystkie powiązane z Borelią.

- Chlamydophila pneumoniae – ta bakteria prowadzi do powstania zapalenia oskrzeli, zapalenia gardła, atypowego zapalenie płuc i często ją wiążą ze zwiększonym ryzykiem wywołania zapalenia stawów, zapaleniem mięśnia sercowego, syndromu Guillaina- Barré, syndrom chronicznego zmęczenia, stwardnienie rozsiane u osób z mutacją, w którymś z genów.

- Enterowirusy mogą wywołać stwardnienie zanikowe boczne, cukrzyce typu I, syndrom chronicznego zmęczenia, syndrom Guillaina- Barré, schizofrenię.

- Liamblioza – zakażenie lambliami może kompletnie zniszczyć powierzchnie błony śluzowej jelit, a w zasadzie ogromna ilość chorób się zaczynają od problemów jelitowych. Liamblioze przywiązują do powstania neurologicznych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym: stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, chorobę Parkinsona, jak również syndrom chronicznego zmęczenia, zapalenie błony naczyniowej oka.

- Z rodziny herpesvirus, która jest bardzo dużą rodzina wirusów i istnieje bardzo dużo mocnych dowodów i badań na powiązanie tych wirusów z wywoływaniem chorób o podłożu autoimmunizacyjnym:

1. Cytomegalowirus (ludzki herpesvirus typu 5) powiązanie z wywołaniem syndromemu Guillaina- Barré i tocznia rumieniowato układowego
2. Ludzki herpeswirus typu 6 – ściśle powiązany ze stwardnieniem rozsianym i syndromem chronicznego zmęczenia.

- Norovirus - ściśle powiązany z wywołaniem Choroby Leśniowskiego-Crohna

- Parvovirus b19 – ściśle powiązany z wywołaniem reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz tocznia rumieniowato układowego

- Streptococcus – tak, nawet tak często spotykana bakteria może zwiększyć szanse na to że choroba immunizacyjna ruszy z pewną mocą, szczególnie mocny związek jest z zespołem Tourette’a.

UPORCZYWE INFEKCJE/ZAKAŻENIA/DROŻDZAKI

Dlaczego niżej opisane zakażenia, bakterię i wirusy nazywam uporczywymi? Bo mogą być utajone – w stanie uśpienia latami, lub „ciche” infekcję, które przez długi okres czasu przebiegają bezobjawowo. Mimo że nie odczuwamy fizyczne ich objawów cały czas będą one źle wpływać na nasz układ immunologiczny, np. rozregulowując ramiona Th1 i Th2 o których pisałam tutaj.

  • Toxoplasmoza – ta pasożytnicza choroba ludzi i zwierząt spowodowana jest zarażeniem pierwotniakiem Toxoplasma gondii, można się zarazić od ptaków oraz kotów. Główną drogą zarażeń jest spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa zawierającego cysty z bradyzoitami T. gondii. Toksomplazmozę wiąże się z wywołaniem Alzheimera , choroby Parkinsona, syndromu Tourette’a, twardzinę układową, choroby autoimmunizacyjne jelit.
  • Helicobakter pylori –bakteria, która może spowodować przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka. Helicobakter pylori wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wywołania łuszczycy i sarkoidozy.
  • Monukleoza – wirus Epstein-barra (herpesvirus typu 4) powiązanie z wywołaniem łuszczycy, zapaleń skórno-mięśniowych, tocznia rumieniowato układowego, reumatoidalnego zapalenia stawów, stwardnienia rozsianego, zespołu Sjögrena
  • Przerost Candidy - warto zaznaczyć że ponad 90% zdrowych osób są „uczuleni” na Candidę. Jak to możliwe, że stale zamieszkuje w naszym organizmie? Opóźnione reakcje nadwrażliwości (Typ 4 alergii) jest komponentem odporności nabytej i odpowiada za kontrolę patogenów wewnątrzkomórkowych jak np. w wypadku Candidy, ten typ nadwrażliwości pomaga kontrolować powstanie nadmiaru drożdżaków – przerostu Candidy. Ale u 10% populacji wykrywa się nadwrażliwość typu 1 – natychmiastowa, i prowadzi do powstania pokrzywki, astmy, egzemy, przewlekłych zapaleń pochwy, bóle brzucha i biegunkę. Takie nietypowe reakcję immunologiczne mogą przyczynić się do rozwoju chorób autoimmunizacyjnych jak: celiakia, zapalenie tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę trzewną. Inne choroby autoimmunologiczne które mogą uaktywnić przez przerost drożdżaków i obu płci są: łuszczyca, choroba Crohna, stwardnienie rozsiane, miastenia, toczeń rumieniowaty.

W większości przypadków po prostu zakażenie wyżej opisanymi mikroorganizmami w pewnym momencie naszego życia jest wystarczające by przyczynić się do rozwoju choroby autoimmunologicznej. Lista takich infekcji i bakterii ściśle powiązanych z wywołaniem chorób autoimmunizacyjnej jest bardzo długa, zaś większością z nich mogliśmy być zakażeni jeszcze jako dzieci. Jeszcze raz zaznaczę, że wyżej opisane bakterie i infekcje zwiększają ryzyko wytwarzania autoprzeciwciał, które same w sobie nie powodują powstania choroby autoimmunologicznej, a mogą się przyczynić do uaktywnienia tykającej od lat bomby w naszym organizmie.

Jeśli czujemy się źle, na pewno warto zrobić pierwszy krok w poszukiwaniach infekcji i zakażeń. Dostępny jest panel badań infekcyjno-bakteryjnych pod nazwą PNEUMO-TOTAL 18 – identyfikacja 13 wirusów i 5 bakterii metodą PCR (diagnostyka molekularna). Lub pojedyncze badania w trzech klasach IgG, IgA i IgM jeśli podejrzewamy konkretną infekcję.

DYSREGULACJA SYSTEMU ODPORNOŚCIOWEGO OGÓLNIE/ BRAK RÓWNOWAGI CYTOKIN TH1/TH2

Cytokiny – są białkami , które biorą udział w odpowiedzi immunologicznej. Jest ich około 100, ale tylko część z nich została zbadana. Tworzą bardzo skomplikowaną sieć, zależną od siebie, przewaga lub niedobór jednej cytokiny pociąga za sobą nadmiar lub niedobór innej co wpływa niekorzystnie na układ odpornościowy i na organizm. Ogólnie można by powiedzieć, że układ limfocytów Th1 i Th2 powinien być u każdego człowieka w idealnej równowadze. Dysregulacja któregoś z cytokinów dla Th1 i Th2 jest związana z chorobą autoimmunizacyjną na którą chorujemy lub jeszcze nie.


Th1 - produkuje cytokiny IL 2, 3, INF ( interferon) i aktywizują odpowiedzi typu późnego
Th2 - produkuje głównie cytokiny , Il-4, IL -5 , IL -6 ,IL-10 – 15


Np. cytokina IL-10 jest uważana za jedną z najważniejszych przeciwzapalnych cytokin w organizmie i jeżeli nie występuje w nadmiarze pełni role ochronną, natomiast jest nadmiar wpływa destrukcyjnie na organizm powodując między innym zbytnie wyciszenie układu immunologicznego czyli jego osłabienie. IL10 przyczynia się również do stanu zapalnego jelit

Zwiększenie aktywności Th1 lub Th2, pociąga za sobą zmniejszenie wydolności innego, i w taki właśnie sposób następuje zaburzenie równowagi. Rozkojarzenie układu limfocytów Th1/Th2 u zdrowego człowieka powinny być w idealnej równowadze. Przechylenie na Th2 powoduje niedobór Th1 i dezorientacje cytokin, które albo występują wtedy w nadmiarze (Il6, Il10) albo niedoborze Il12, interferon gamma.

BADANIA LABOLATORYJNE

Dostępne w Polsce do zrobienia są badania, które pomogą ocenić różne parametry systemu odpornościowego w tym ocenę równowagi TH1/TH2 – test CBA, możemy sprawdzić również odpowiedź komórkową za pomocą testu który się nazywa subpopulacją limfocytów: T, B i komórek NK wraz z oceną ich aktywności. Pomocnym będzie również sprawdzić stężenie immunoglobulin IgG, IgA, IgM podwyższone stężenie których, szczególnie interesuje nas klasa IgG, będzie oznaczać chroniczne infekcje lub choroby autoimmunizacyjne.

OBECNOŚĆ AUTOPRZECIWCIAŁ : ANA, NDNA, SMA, ANCA, MA, ATA, ACA, ASA, AOA, APA, APL, RF ITD.

  • ANA – (przeciwciała przeciwjądrowe) wynik pozytywny wskazuje na różne schorzenia autoimmunologiczne i nawykowe poronienia
  • nDNA – obecne są w układowym toczniu trzewnym, innych chorobach tkanki łącznej
  • ANCA – (przeciwciała przeciw neutrofilowe) ma znaczenie w przewlekłych chorobach zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego-Chrona; wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
  • AMA I ASMA przy podejrzeniu zapalenia autoimmunologicznego wątroby.
  • RF – (czynnik reumatoidalny) – wartości dodatnie obserwuje się w: reumatoidalnym zapaleniu stawów, zapaleniu naczyń, przewlekłych chorobach wątroby, sarkoidozie, hepatitis typu B i in.

W dalszej części opiszę kolejne czynniki wpływające na uaktywnienie choroby autoimmunizacyjnej lub jej nawrotu po remisji. Opiszę takie czynniki środowiskowe jak hormony, toksyny/chemikalia/leki oraz styl życia w tym nawyki żywieniowe wraz z używkami.

 

* Artykuł ma charakter informacyjny. Wyniki badań i dolegliwości warto konsultować z lekarzem.

 

Wybierz artykuł:

PRZYCZYNY POWSTANIA CHOROBY AUTOIMMUNIZACYJNEJ Cz.2

MASZ PYTANIA?